Now showing items 21-23 of 23

 • Türk ticaret kanunu ve Türk ticaret kanunu tasarısı'na göre ticaret şirketlerinin birleşmesi 

  Authors:Şimşek, Vildan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  1980'li yıllardan itibaren dünya ekonomisi giderek hızlanan bir küreselleşme sürecine girmiştir. 19. yüzyıldan sonra şirket birleşmeleri giderek yaygınlaşmayabaşlamış, 21. yüzyılda ise adeta bir şirket varoluş tipi haline gelmiştir. Şirket birleşmelerine ilişkin olarak Ticaret Kanunu dışında birçok kanunda düzenlemeler bulunmaktadır. Çalışmamızda Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarı'sı açısından şirket birleşmeleri ele alınmakla beraber, mevzuatımızdaki diğer düzenlemelere de zaman ...

 • Türk ticaret kanunu ve Türk ticaret kanunu tasarısına göre limited ortaklıkta ortağın ortaklıktan çıkması ve çıkarılması 

  Authors:Beşok, Başak
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Limited ortaklık kurulurken ortaklar, sermaye koyarak bir araya gelerek, bir ticari faaliyette bulunmak için güçlerini birleştirirler. Ancak bu ticari faaliyetin devamı için ortaklıkta karşılıklı güvenin korunmasıgerekmektedir. Ortaklıkla sözleşmesel ilişkinin çekilmez bir boyuta ulaşması ve ortaklığın devamının ortağa herhangi bir yarar sağlamayacak olması durumunda ortak, ortaklıktan ayrılmak, ortaklıkla ilişkisine son vermek isteyecektir. Bu durumda ortak, kanunenkendisine tanınan ortaklıktan ...

 • Ulusal ve uluslararası alanda futbol uyuşmazlıklarının çözümü 

  Authors:Sunna, Didem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Dünyada, özellikle de yirminci yüzyılda istisnasız her birimizin yaşam tarzını vekalitesini olumlu ya da olumsuz anlamda etkileyen ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeler ve bunun neticesinde yaşanan değişimler göze çarpmaktadır. Bu değişimlerin belki de en önemlisi spor alanında meydana gelmektedir. Gerçekten de bu alanda yaşanan gelişmelere bakıldığında, sporun stadyumlarda veya salonlarda yapılan ve sadece sağlıklı olmak adına gerçekleştirilen bir aktivite olmaktan sıyrılarak dünya çapında her ...