Now showing items 1-1 of 1

  • Bireysel performansa dayalı ücret ve Türkiye`de uygulamaları 

    Authors:Çakaloğlu, Fahri
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
    Bu çalışmamız, performansa dayalı.ücret uygulamaları hakkındadır. Bu çalışmamızda, bireysel performansa dayalı ücretin. Türkiye' de nasıl uygulandığı araştırılmıştır. Bu araştırma kapsamında, performansa dayalı ücret sistemini uygulayan ve özel sektörde faaliyet gösteren 4 firma incelenmiştir, inceleme yapılan firmaların insan kaynaklan departmanlarında görev alan ilgili sorumlularıyla karşılıklı olarak ya da telefon ile yapılan görüşmelerde veya fax, internet gibi iletişim araçlarıyla yapılan ...