Now showing items 1-1 of 1

  • Antik Yunan’da ve modern batı toplumlarında HUKUK ve BİLİM eleştirel bir bakış 

    Authors:Çebi, Sezgin Seymen
    Publisher and Date:(Kazancı Kitap Ticaret A.Ş., 2011)
    Bu makalede antik Yunan toplumunda ve modern batı toplumlarında var olan Hukuk ve Bilim kavram ve fenomenleri Max Weber’in yorumcu sosyolojisine uygun bir biçimde ideal tipler olarak ele alınmış ve karşılaştırmalı bir bakışla incelenmiştir. Buna göre, antik Yunan’daki ‘Hukuk (Nomos)’ ve ‘Bilim-Doğa (Episteme-Physis)’ anlayışları Weberci anlamda sosyolojik ideal tipler olarak nitelendirilirken, modern zamanlardaki ‘Modern Pozitif Hukuk’ ile ‘Modern Bilim’ tarihsel ideal tipler olarak ele alınmıştır. ...