Now showing items 1-1 of 1

  • Büyük Valide Han'ın sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşüm sürecinin tarihi ekler üzerinden irdelenmesi 

    Authors:Çokça, Ece
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
    İstanbul Tarihi Yarımada'da yer alan Hanlar Bölgesi yüzyıllar boyunca ticaretin merkezi olmuştur. İstanbul'un fethiyle birlikte çok sayıda hanın yapılmasından ötürü bu bölge 'hanlar bölgesi ' olarak bilinmektedir. Hanlar bölgesinde yer alan ve 17. yy'dan günümüze kadar ticaretin en yoğun olduğu hanlardan biri olan Büyük Valide Han yüzyıllar içinde geçirdiği sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşüm sürecinde avlularına çok sayıda yapısal ek almıştır. Bu ekler hem hanın mimarisine farklı dönemlerde yapılmış ...