Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye elektrik piyasası için arz ve talep değerlendirmesi ve projeksiyonları: 2010 – 2016 dönemi 

    Authors:Önay, Selim
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
    Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin elektrik arzı ve talebini incelemek ve ilerleyen yıllarda bu dengenin nasıl değişebileceğine dair değerlendirmelerde bulunmaktır. Elektrik üretimi ve tüketimine ait veriler Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından kullanıma sunulan şeffaflık platformu üzerinden elde edilmiştir. İlk aşamada Türkiye'nin kurulu gücü, kişi başına düşen elektrik kullanımı ve elektrik tüketimi verileri incelenip değerlendirmelerde bulunulmuştur. İkinci aşamada Türkiye'nin ...