Now showing items 1-2 of 2

 • Lingerie, Bikinis and the Headscarf : Visual depictions of Muslim female migrants in German news media 

  Authors:Özcan, Esra
  Publisher and Date:(2013)
  By tracing the repetitive visual themes and motifs contained in depictions of Muslim female migrants, this study aims to shed light on the various ways the German print media have tackled the issue of migration and represented cultural difference. An analysis of such images suggests that there are three major categories through which female migrants in Germany are visualized: (1) images that focus on alienation and lack of interaction with Muslims; (2) images that focus on contrasting life styles ...

 • Türk iş hukukunda fazla çalışma ve ücreti 

  Authors:Özcan, Esra
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Hemen hemen her işyerinde uygulanan fazla çalışma ve fazla çalışmaya verilecek ücret ile ilgili düzenlemeler, işçi ve işveren açısından maliyetleri, iş kazalarını, işçinin verimini ve sosyal ilişkilerini, devletlerin istihdam yaratma politikasını etkileyen önemli bir konu olmuştur.