Now showing items 1-1 of 1

  • Rekabet hukuku açısından rekabet yasakları 

    Authors:Özer, Suna
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Günümüzde ticari hayatın hızlılığı yanında pazara pek çok yeni firmanın katılmasıyla firmaların pazar paylarının küçülmesi karsısında rekabetin serbest hale gelmesi firmaları pek çok ticari tedbir almaya yöneltmektedir. Bu tedbirlerin içinde, firma yanında çalısanlarına yönelik bazı tedbirler almaktadır.