Now showing items 1-1 of 1

  • Üsküdar'ın kentsel-mekânsal dönüşümü bağlamında rum mehmed paşa camisi'nin koruma sorunları 

    Authors:Özgül, İrfan
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
    Üsküdar, İstanbul'un fethinden itibaren Osmanlı tarafından imar ve iskân faaliyetlerinin yoğun bir biçimde sergilendiği bir bölge olmuştur. Bu faaliyetler sonucu kent, 16.yüzyılın ortasına gelindiğinde, ölçek olarak önemli bir büyüme/genişleme yaşamıştır. Rum Mehmed Paşa Camisi ise inşa edildiği tarihten 17.yüzyılın başına kadar bu gelişmenin odak noktasında yer almıştır. 16.yüzyıl boyunca kente inşa edilen anıtsal ölçekli külliye kompleksleriyle birlikte yapının odak noktası olma hali değişmiş ...