Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiyede tekstil ve konfeksiyon sektörünün durumu ve çıkış stratejileri 

    Authors:Özgür, İbrahim
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2006)
    Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü 1980'li yıllarda başlamış olduğu hızlı büyüme ve gelişme ivmesini 25 yıldan beri sürdürmektedir. Ülke kayıtlı istihdamının%11'ini ve kayıt dışı istihdamında %25'ini karşılamaktadır. Tekstil ve konfeksiyon ülkenin en önemli sektörlerinden biri konumundadır.Tekstil ve hazır giyim sektörü, toplam ihracatımızın %34'ünü, genel ithalatın ise%8'ini oluşturmaktadır. 21.5 milyar dolarlık üretim değeri ile bu sektörün GSMH içerisindeki payı % 10.7 civarında, ayrıca SSK'ya ...