Now showing items 1-1 of 1

  • Eğitimde stratejik planlama 

    Authors:Şener, Tuba
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Bilim, teknoloji, sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda meydana gelen değişmeler, tüm toplumsal kurumları olduğu gibi eğitim kurumlarını da çok yönlü olarak etkilemektedir. Bu anlamda, eğitim ve eğitim kurumlarında yeni yaklaşımlar ve uygulamaların yaşama geçirilmesi, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.Eğitim sisteminin vazgeçilmez ve esas unsuru olan okullar, toplumların kültürel zenginliklerini yaşatabilmeleri ve çağın gelişmelerine yön vermekte etkin olabilmeleri için, stratejik öneme ...