Now showing items 1-1 of 1

  • Third cinema movement as a virtuality / Virtüellik olarak üçüncü sinema hareketi 

    Authors:Acar, Faik Onur
    Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2020)
    1960'lı yıllarda Avrupa'da olduğu kadar Latin Amerika'da da kapitalist sisteme karşı mücadele güç kazanıyordu. Aktivistler tarafından sinema mücadele alanlarından biri olarak kabul ediliyordu. Bu bağlamda, Fernando Ezequiel Solanas ve Octavio Gettino, sinemayı devrimci hale getirmenin, sinema aracılığıyla kitleleri mücadeleye çekmenin bir biçimi olarak Üçüncü Sinema Hareketi'ni ortaya çıkardılar. Solanas ve Getino, yayımladıkları manifestoda (Towards a Third Cinema, 1968) Üçüncü Sinema Hareketi'nin ...