Now showing items 1-7 of 7

 • Algı mı, söylem mi? Kopenhag Okulu ve yeni-klasik gerçekçilikte güvenlik tehditleri 

  Bu makale, güvenlik tehditlerinin ortaya çıkışı bakımından yeni-klasik gerçekçilikteki algısal yaklaşımla, Kopenhag Okulunun söylemle inşaya dayalı yöntemini karşılaştırmaktadır. Makalenin hareket noktası, güvenlik tehditlerinin içeriği ve güvenlik aktörleri bakımından farklı perspektifl ere sahip bu iki yaklaşımın güvenliğin çalışılmasında metodolojik benzerlikler içermesi nedeniyle karşılaştırılabilir olduğu varsayımıdır. Makale, tehditlerin ortaya çıkışı bakımından yeni-klasik gerçekçiliğin ...

 • The comparative roles of the European Union and the African Union in peacekeeping 

  Authors:Nlem, Anne Paule Ngoh
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  The concept of peacekeeping has been the subject of several studies specifically since the end of the Cold War. This thesis focuses on the evolution of peacekeeping both at the conceptual and the practical level by looking at the comparative roles of the European Union (EU) and the African Union (AU) in the African continent through three case-studies in order to test the capabilities and effectiveness of the EU and the AU in dealing with conflicts in the Democratic Republic of Congo, Darfur and ...

 • Dynamics of Cooperation and Conflict in NATO-EU Relations 

  NATO's supremacy in the security and defence structures of the Euro-Atlantic region during the Cold War era has prevented the development of a self-sustained European security mechanism. With the end of the Cold War specifically with the St. Malo Summit in 1998 which was a breakthrough in the advancement of the Common Security and Defence Policy the NATO-EU relationship became pronounced. Since then opportunities for and difficulties of collaboration have both defined this inter-institutional ...

 • Perception or Discourse? Security Threats in Copenhagen School and Neoclassical Realism 

  Authors:Akgül Açıkmeşe, Sinem
  Publisher and Date:(2011)
  This article compares the perceptive approach of neoclassical realist security understanding with the discursive constructivist methodology of the Copenhagen School in analyzing the emergence of security threats. It departs from the assumption that these theories divergent in their perspectives on the content of security threats as well as security actors are comparable since they reveal methodological commonalities. The main emphasis of this article is that while partly adopting the perceptive ...

 • The rise of China's power: The limits of neorealism and neoliberalism 

  Authors:Avcı, Fırat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Rise of China is one of today's main concerns for the future of the World order. There are different interpretations of China's rise. The aim of this thesis is to explain the power direction of the rise of China; from the universal comparative perspectives of neorealism and neoliberalism, with a specific discussion on the divergent approaches of John Joseph Mearsheimer representing the neorealist camp and Gilford John Ikenberry representing the neoliberal camp. The main research question is as ...

 • Uluslararası İlişkiler Kuramlarında 

  Uluslararası İlişkiler’in (Uİ) “büyük tartışma”larının sona erdiğine dair görüş alanın yazarlarının büyük çoğunluğu tarafından dile getirilmektedir. Bugün disiplinin ana dergilerinde büyük kuramsal tartışmalara yapılan atıflar önemli ölçüde azalmıştır ve en kayda değer münazaralar kuramlar/paradigmalar arasında değil, daha ziyade aynı kuramı benimseyen yazarlar arasında sıklıkla da ampirik çalışmalar üzerinden gerçekleşmektedir. Bu çalışma, Uluslararası İlişkiler’in “büyük tartışma”larının ...

 • Understanding Turkish-Greek relations through securitization to desecuritization :A Turkish perspective 

  Authors:Dizdaroglu, Cihan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  This thesis focuses on the main contentious issues between Turkey and Greece particularly in the post-Cold War era which was the peak point of securitization in bilateral relations by using the framework of securitization theory in order to understand how by whom and to what extent Greece is securitized and desecuritized by Turkey. By doing so the thesis argues that there was a “threatening” and a “hostile” tone in Turkish elites’ discourses in almost every contention between the two countries ...