Now showing items 1-20 of 22

 • Arm-wrestling a super power: American representations in Turkish comedies 

  Authors:Kahraman, Elif
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  The purpose of this thesis is to analyze the cinematic representations of American characters in Turkish comedy films. It claims that through comedy films Turkish society expresses its feelings and thoughts about Americans. This study suggests that Turkish comedies that represent American characters are not only aimed at providing amusement to Turkish audiences but also express feelings on changing the power relations of the real world. While these comedies turn the power relations upside down, ...

 • Digital Citizenship from Below: Turkish State versus Youtube 

  This study aims to give a historically situated analysis of the YouTube ban as seen by Turkish internet users during the first YouTube ban period between 2007-10. The content is used from online Turkish anonymous user platform, eksi sozluk, (sour dictionary). The aim is to test whether there is a civil society response to the ban which political elites and ordinary citizens contest the necessity of access to global social media networks. The main focus of this research paper is the kinds of discourse ...

 • Dunya sinemasında sürrealizmin izleri 

  Authors:Demirci, Tan Tolga
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Sanat tarihcileri tarafindan iki dunya savasi arasinda kalmis bir sanat akimi olarakkabul goren surrealizmin sahip oldugu dusunsel soylemin niteligi acisindan kendi dunya sinemasi ekseninde kesfetmek ve boylelikle de surrealizm uzerinden yeni bir sinema dilinin yolunu acmak bu calismanin ana hedefini olusturmaktadir.

 • Eternal overtime of the wireless world impacts of blackberry to work/life balance 

  Authors:Yıldırım, Nisa Gülener
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Digital revolution brings incredible technologies in every part of life and people accept all inventions amazingly. With the integration of web and cell phones, individuals of digital age lost the definite line between work and the rest of life. Smart phones are making the life easier by their various features. They offer flexibility, efficiency and productivity outside the office or on non-working hours. However they have been affecting work/life balance in many ways as a result of being connected ...

 • Gazete yayıncılığında muhafazakarlık söyleminin değişimi 2003 - 2008 

  Authors:Aydın, Sumru
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Bu tez 2003 ve 2008 yillarinda kadina yonelik siddet haberlerinde muhafazakarlik soyleminin secilmis uc gazetede nasil degistigini gostermeyi amaclamaktadir. Secilen gazetelere ait haberler niceliksel ve niteliksel olarak incelenmistir. Kadina yonelik siddet haberlerinde uc gazetenin ayni olayi farkli yaklasimlarla haber yaptigi saptanmistir. Bu yaklasimlar suclama ortme ve abartma olarak ozetlenebilir.

 • Halkla ilişkiler yönetiminde dijital dönüşüm 

  Authors:Sarıyer, Kübra Gönül
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Bu calisma Butunlesik Pazarlama Ýletisimi sonrasinda halkla iliskilerin internetin halkla iliskiler uzmanlari tarafindan da mesajlarini iletmekte kullanilmasina davet ettigini gostermektedir. Mevcut durumda yayinlarin online ile iliskisi goz onunde bulunduruldugunda halkla iliskiler sirketlerinin bu yeni akima ayak uydurabilmesi icin iletisim calismalarina internet uzerinden cesitlilik getirmeleri gerektigi gorulmustur.

 • I Hear you: Soundwalking in Tarlabaşı 

  Authors:Çağlar, Mehtap
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Bu tez ses calismalari kapsaminda sehirlesmis alanlari odagina alir soundwalking yontemiyle ve sehrin kendi seslerini dinlemek marifetiyle Tarlabasi ornegi uzerinden sehirleri anlamlandirmanin yontemlerini kesfetmeye calisir. Ýlk bolum literatur taramasi ve bu alandaki boslugun tanimlanmasindan olusur. Ýkinci bolum soundwalking metodunu ve farkli kullanimlarini inceler. ucuncu bolumse metodun Tarlabasi’nda uygulamasinin sonuclarini sunar. Sonuc bolumundeyse metod ve sonuclar degerlendirilerek ...

 • İnternet yasaklari: global ile yerel arasindaki catisma ilkeler karsilatirmasi 

  Authors:Talu, Oylum
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Bu tez internet yasaklarinin Turkiye ve ornek ulkelerdeki benzerlik ve farkliliklariniincelemektedir. Amerika Birlesik Devletleri Avrupa Birligi cin Suudi Arabistanarastirilan ulkeler olarak secilmistir. Turkiye ve secilen ulkelerde var olan mevcutinternet yasaklari ve engelleyen sistemler arasinda karsilastirma yapilmistir. Yapilan calisma sonunda internet sansuru uygulayan ulkelerde aile ve cocugu korumaya yonelik yasalarin benzerligi gorulmustur. ulkesel bazda bir takim ozel hassasiyetler one ...

 • Let's make it American: American remakes of the British films 

  Authors:Kahraman, Elif
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  The purpose of this thesis is to analyze American remake versions of the original British films taking narrative as a basis. it claims that the American remakes put America forward as a cultural product for sale and makes the British narrative Americanized. For the study six films have been chosen for analysis: Alfie (1966 dir. Lewis Gilbert) Alfie (2004 dir. Charles Shyer) Bedazzled (1967 dir. Stanley Donen) Bedazzled (2000 dir. Harold Ramis) The Ladykillers (1955 dir. Alexander Mackendrick) The ...

 • Media and democracy in Turkey: Toward a model of neoliberal media autocracy 

  Authors:Baybars Hawks, Banu; Akser, Murat
  Publisher and Date:(2012)
  This paper reveals the ways in which media autocracy operates on political, judicial, economic and discursive levels in post-2007 Turkish media. Newsmakers in Turkey currently experience five different systemic kinds of neoliberal government pressures to keep their voice down: conglomerate pressure, judicial suppression, online banishment, surveillance defamation and accreditation discrimination. The progression of restrictions on media freedom has increased in volume annually since 2007; this ...

 • Medya ve siyaset ilişkisi içerisinde Türkiye'de gazetecilik ve sansür 

  Authors:Sevginer, Pınar
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Bu çalışmada, çağdaş demokrasilerde medyaya atfedilen rol ve gazetecilik ideali ele alınırken; 1980 sonrası yapısal olarak dönüşüme uğrayan Türk medya sektöründeki değişimler ve bu değişimin gazeteci kimliğine yansımaları ortaya konmaktadır. Dönüşüme uğrayan medya yapısının tarihsel süreci anlatılırken, medya siyaset ilişkisinde yaşananların, gazetecilik mesleğine etkileri somut örneklerle aktarılmıştır.Araştırmanın özgün bölümünü mesleğin içinde yer almış, gazetecilik akademisyeni ve basın ? yayın ...

 • Never satisfied: Dissatisfied women, hysteric men in 1980s Turkey 

  Authors:Gökçem, Selen
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  The feminist movement in the 1980s Turkey enabled women to question women?s sexual emancipation. The raise of educated women, individuality and sexual emancipation helped shaping the new educated urban women image in the 1980s Turkey. The woman directors of 1980s Turkey made several women themed films in which the woman characters were represented as educated, working, economically free and sexually emancipated. Yet, the representation of sexually emancipated women in these films resulted in women ...

 • Son dönem dünya sinemasında "anne-oğul" ve "anne-kız" ilişkilerine psikanalitik yaklaşım 

  Authors:Pakalın, Fatma Dilek
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Anne Tutulması adını verdiğim Son Dönem Dünya Sinemasında Anne- Oğul ve Anne- Kız İlişkilerine Psikanalitik Yaklaşım alt baĢlıklı tez çalışmamda çağdaş Dünya sineması ve Türk sinemasında „anne- çocuk‟ ilişkileri üzerine kurulu filmlerden gerekli bulduğum örnekleri Sigmund Freud‟un Oedipus Kompleksi, Jacquez Lacan‟ın Ayna Evresi ile ilişkilendirip, Carl Gustav Jung ve Gilles Deleuze‟ün bu bağlamdaki görüşlerine de değinerek inceleyeceğim. Dramatik yapılı bu filmlerin psikanalizle örtüşme ve ...

 • The Impacts of Tablet Use for Eliminating the Time-Space Barriers in University Education: A Turkish Experience 

  Mobile learning applications are widely used in various levels of education process. In developing and developed countries educational institutions use tablets and personal computers for supporting learning processes. Mobile learning practices are generally used for overcoming time-space constraints in traditional learning process. This study covers both lecturer's and students' tablet usages and achievements of tablet usage on Introduction to New Media Course in Kadir Has University undergraduate ...

 • Türkiye' deki kurumsal marka imajlarının sosyal ağlar üzerinden yönetimi 

  Authors:Süzgün, Semra
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  İnternetin gelişmesiyle ortaya çıkan sosyal ağlar, insanların etki alanlarını geliştirip, değiştirmiştir. Doğal olarak kurumsal markalar içinde sosyal ağlarda olmak, tüketici kazanımı ve imajını doğru yönlendirmek adına bir çekim merkezi oluşturmaktadır. Kurumsal markaların bu sayede eski imajlarını değiştirmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu araştırmada, Türkiye? deki kurumsal markaların, sosyal ağlardaki imaj yöntemlerini için neler yapmaları gerektiğini inceledim. Sonuç olarak; kurumların ...

 • Urban citizenship in istanbul: Urban imagery imageries of Urban citizenship through Urban public spaces 

  Authors:Şahin, Öznur
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  This thesis aims to analyze the notion of urban citizenship in istanbul and how it has been mapped onto the urban public spaces of the city. Urban public spaces and thus urban images of istanbul are constructed around ideas of civilization. in this thesis the relationship of city dwellers and urban public spaces is scrutinized through conceptualizing the notion of civilization in the context of globalization as an analytical tool which accounts for the governmentality of space. in this context a ...

 • Üniversite öğrencilerinin iletişimde ve günlük hayatta sosyal medya kullanım alışkanlıkları: Kadir Has Üniversitesi Örneği 

  Authors:Dikme, Gökhan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Bu tez çalışmasında Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medyayı kullanma alışkanlıkları araştırılmıştır. Bu amaçla Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine anket uygulanarak SPSS 20 programında değerlendirilmiştir. Ankete katılanların çoğunluğunun sosyal medya ile yoğun ilgili ve aktif kullanan kişiler olduğu ve çoğunluğunun facebook sosyal ağını diğer sosyal ağlara göre fazla takip ettiği belirlenmiştir.

 • Yakın dönem Türk sinemasında varoşculuk ve yabancılaşma 

  Authors:Nas, İrem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  20. yüzyıl insanının en büyük problemlerinden olan yabancılaşma sorununun, incelenecek yakın dönem Türk sineması örneklerinde varoluşçu felsefe açısından nasıl yorumlandığı, ne şekilde kurgulandığı ve akımın yabancılaşmayı gösterme bağlamında etkilerinin son dönemde yoğunluk kazanmasının nedenlerini ortaya koymak çalışmamın amacı olacaktır. Tez çalışmasının birinci bölümünde kavram olarak varoluşçuluk ve varoluşçu felsefe akımı içindeki yabancılaşma tanımlarına değinilecek, ikinci bölümde ...

 • Yeni Medya dolayımlı eğitim ortamında Fatih Projesi öğretmenlerinin pedagojik uygulamalarının uluslararası öğretmen standartları ile karşılaştırılması 

  Authors:Çağlar, Eda
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Bu çalışmada, Yeni Medya dolayımlı eğitim ortamında ülkemizde uygulanmakta olan Fatih projesi pilot uygulama öğretmenlerin pedagojik uygulamalarının uluslararası eğitim teknolojileri öğretmen standartlarında yer alan öğretmen özeliklerine ne ölçüde uyumlu olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Fatih Projesi pilot uygulamasına dahil edilen 17 ildeki 57 okulda proje kapsamındaki yeni medya teknolojileri kullanan 1005 öğretmene ...