Now showing items 1-1 of 1

  • Mobil pazarlama ve piyasa etkinliğinin incelenmesi 

    Authors:Aksu, Ayhan
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2007)
    "Mobil pazarlama ve piyasa etkinliğinin incelenmesi" adlı bu çalışmanın amacı;yeni bir pazarlama aracı olarak mobil pazarlamanın, özellikle genç hedef gruplara ulaşmak için sahip olduğu özellikleri, genç hedef grupların bu yönteme bakış açılarının ortaya konarak, iki taraf arasındaki sinerjiyi ve bu kanalın etkinliğini incelemektir. Mobil teknolojilerin ticari hayatımıza girmesiyle birlikte bir çok işlem mobil araçlara uygun hale getirilmiştir. Bunlar, gazete haberlerinin okunmasından, mobil ...