Now showing items 1-1 of 1

  • Political economy of energy in Turkey / Türkiye'de enerji ekonomisi 

    Authors:Alp, Ayça Tuba
    Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2020)
    Ekonomi hızla büyüdükçe Türkiye'nin enerji ihtiyaçları ve ithal edilen enerji kaynaklarına bağımlılığı 2000'li yıllar itibari ile artmış, bu da yerli enerji üretimini arttırmayı amaçlayan enerji politikalarına daha fazla odaklanmaya yol açmıştır. Ancak, enerji yatırımları artmış ve enerji piyasalarına yeni firmalar gitmiş olsa da, uygulanan enerji politikaları Türkiye'nin enerji sorunlarını çözmekte yetersiz kalmıştır. İthal edilen enerji kaynaklarına bağımlılık devam ederken, yeni çevresel sorunlar ...