Now showing items 1-2 of 2

  • Effects of leucocytospermia on semen parameters and outcomes of intracytoplasmic sperm injection 

    Leucocytes are present throughout the male reproductive tract but the clinical significance of leucocytic infiltration in the human ejaculate is controversial. The World Health Organization (WHO) defines leucocytospermia as the presence of peroxidase-positive leucocytes in concentrations of >= 1 x 10(6)/mL of semen. The goals of this study were to clarify the relationship between leucocytospermia and semen parameters including sperm concentration progressive and total motility before and after ...

  • Spermatozoon ve reaktif oksijen türevleri 

    Authors:Yılmaz, Seda; Alpak, Olcay; Koyutürk, Meral
    Publisher and Date:(2005)
    Reaktif oksijen türevleri (ROT), biyokimyasal olaylar zincirinde oksijenin organik maddelerle etkileşimi sonucu ortaya çıkan reaktif ara ürünlerdir. ROT’nin fizyolojik mekanizmalar›n düzenlenmesinde rol aldıkları bilinmektedir. Ancak hücrede, antioksidan kapasiteyi aşan miktarlardaki ROT üretimi, lipit, protein ve DNA hasar›na yol açmaktadır. Oksidatif stres olarak tanımlanan bu tablonun birçok hastalığın patojenezinde rol oynadığı bilinmektedir. ROT’nin spermatozoon üzerine etkilerinin ...