Now showing items 1-1 of 1

  • İşletmelerde süreçlerin yeniden yapılanmasında performans ölçümünün rolü 

    Authors:Altındağ, Erkut
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2005)
    Günümüzde büyük bir hızla değişen çevre koşullarına uyum gösterebilmek için birçok işletme yapısal değişikliklere gitmek suretiyle daha esnek bir yapı kazanmaya başladılar.İşletmeler, 1990'lı yıllardan itibaren organizasyon yapılarında ve bu yapıları oluşturan temeliş yapma usullerinde köklü değişiklikler yapma gereği duymaktadırlar. Her geçen gün artanve çeşitlenen müşteri istek ve gereksinimlerinin etkili şekilde karşılanabilmesi için daha esnekve hızlı organizasyon yapılarına ihtiyaç duyulmaya ...