Now showing items 1-1 of 1

  • Diş ticarette finansman teknikleri 

    Authors:Altaylı, Yeliz
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
    Dış ticaret geçmişten günümüze kadar gelen bir kavramdır. Basit ve kısa bir şekilde tanımlayacak olursak birbirinden bağımsız devletlerin alışverişi diyebiliriz.Tüm ülkeler özellikle gelişmekte olan ülkeler gelişmelerini sağlayabilmek için dış ticaretlerini arttırmalıdırlar. Ancak dış ticaret ülke içinde yapılan ticarete göre daha çok risklidir. Alıcı ve satıcılar bu risklerden çekinir. Çünkü risklerden dolayı ortaya ciddi sorunlar çıkabilmektedir. Dış ticaret işlemlerinde ortaya çıkan ticari, ...