Now showing items 1-1 of 1

  • Sosyal medya üzerinden Türk kültürünün yorumlanması 

    Authors:Arıtan, Ayşegül
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
    Toplumların teknolojik gelişmelerle çağ atladıkları bu dönemde, sosyal medya, toplumlar ve insanlar arası iletişimi destekleyen önemli bir gelişme olmuştur. Özellikle son 10 sene içerisinde kendisini belli eden ve evrilen sosyal medya, bireylerin sosyal ağlara kayıt olmasıyla kendisini ayakta tutar. Sosyal medyanın gelişmesini ve sürdürülebilmesini sağlayan faktörün bireyler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sosyal medya platformlarda oluşturulan içerikler, bize bireylerin iç dünyaları hakkında ...