Now showing items 1-1 of 1

  • Üretim fonksiyonu ile tedarik zinciri içinde yer alan aktivitelerin entegrasyonu 

    Authors:Atalay, Meltem
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
    Bu tez çalışmasında, üretim fonksiyonunun, ilk önce teorik olarak, günümüzde tedarik zinciri devreye girinceye değin geçirdiği evreler incelenmiştir. Daha sonra ise, uygulamada, bir otomobil firmasında bir otomobilin proje döneminden seri üretim aşamasına kadar geçirdiği etaplar ele alınmış, 1990 öncesi dönemde ve günümüzdeki uygulamalar karşılaştırılmıştır. Böylece, örnek olarak alınan otomobil firmasının, rekabet ve pazar koşullarının gerektirdiği esnek üretim kavramına zaman içinde ne derece ...