Now showing items 1-1 of 1

  • Ürün yönetimi ve kimya sektöründen örnek bir uygulama 

    Authors:Ataman, Erkin
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2006)
    Bu çalışmada organizasyonlarda pazarlamanın bir fonksiyonu olan ürün yönetimi ve ürün yöneticisinin görev tanımları, sorumlulukları ve faaliyetleri araştırılmış, ürün yönetiminde ortaya çıkan yeni fikirler, avantaj ve dezavantajlar incelenmiştir. Çalışmada örnek uygulama olarak dünyada 41 ülkede üretim yapan, 170 ülkede müşterilerine ulaşan ve global olarak kimya sektöründe faaliyet gösteren BASF Grubu seçilmiştir. İncelemenin içeriği grubun farklı bölgelerinde yer alan ürün yöneticileriyle röpörtaj ...