Now showing items 1-7 of 7

 • Adi ortaklikta ortaklar arasi iliskiler 

  Authors:Avci, Busra
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Adi ortaklik sozlesmesine kucuk olcekli isletmelerden buyuk olcekli isletmelere kadar ticaretin her alaninda siklikla rastlanilmaktadir. Adi ortaklik sozlesmesi kendine has ozellikleri olan bir sozlesmedir. Adi ortaklik kurulusundaki kolaylik ve serbestlik sebebiyle ticaret hayatindaki kisiler tarafindan siklikla tercih edilmektedir. Borclar kanununda duzenlenmis olan adi ortaklik sozlesmesi iki ya da daha fazla kisinin emeklerini ve mallarini ortak bir amaca erismek uzere birlestirmeyi ustlendikleri ...

 • Anayasa mahkemesi’nin mk m. 289’a ilişkin e. 2008/30, k. 2009/96 sayılı kararının irdelenmesi 

  Authors:Dural, Mustafa; Ayar, Mehmet
  Publisher and Date:(2008)
  Koca ve çocuk tarafından açılacak soybağının reddi davası hakkında MK. m. 289 hak düşürücü süreler öngörmektedir. Anayasa Mahkemesi, MK. m. 289/1 hük mündeki kocanın açacağı soybağının reddi davası için öngörülen “… herhalde do ğumdan başlayarak beş yıl …” ibaresini, kocanın soybağının reddi davası açma hakkı nın doğumdan başlayarak beş yıllık süre ile sınırlanmasının Anayasa’ya olduğu gerek çesiyle iptal etmiştir. Böylece, soybağının reddi için öngörülen azamî süre ortadan kalkmıştır. Kocaya, ...

 • Bosanma sebeplerinin Turk ve Ýslam hukuku acisindan degerlendirmesi 

  Authors:Abdulrahman, Karzan Mahmut
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Eslerin evlilik birligini ve boylece ortak yasami sona erdirme isteklerine bosanma denilmektedir. Osmanli Devleti doneminde Ýslam Hukuku kurallari uygulanmistir. Kadinin bosanma hakki olsa da genellikle erkek agirlikli olan bu sistemde talak (erkegin sebepsiz bosama hakki) onplana cikmistir. 1917'de cikan Hukuk-i Aile Kararnamesi ve 743 Sayili Medeni Kanun bu kurallari oldukca modernlestirmistir. 4721 Sayili Turk Medeni Kanunu ise bosanmanin sinirlarini mumkun oldugunca net bir sekilde cizmistir. ...

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Kadın Hakları Açısından Bir Bakış 

  Authors:Ayar, Ahmet
  Publisher and Date:(2018)
  17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilerek, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi toplumumuzun çağdaş uygarlık kapısından içeri girmesinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle Türk hukukundaki kadın hakları açısından devrim, Türk Kanunu Medenisinin yürürlüğe girmesi ile başla-mış ve 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile de pekiştirilmiştir. Türk Medeni Kanunu, Türk Kanunu Medenisi’nde yer almayan “edinilmiş mallara katılma” rejimini ...

 • Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi 

  Authors:Canpolat, Semra
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Eşler, evlilik birliği kurarken veya kurmadan önce kanunda seçimlik olarak öngörülen mal rejimlerinden birini kabul edecekleri gibi mal rejimi seçmedikleri takdirde de yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmiş sayılacaktır. Edinilmiş mallara katılma rejimi tasfiyesinin mutlaka açılacak bir dava ile yapılması zorunlu olmayıp eşlerin veya eşlerden birinin ya da her ikisinin ölmüş olması durumunda mirasçılarının kendi aralarında yapacakları bir anlaşma (sözleşme/ protokol) ...

 • Miras Hukukunda tenkis 

  Authors:Yazar, İbrahim
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Mirasbırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı veya sağlararası kazandırmaların mirasçıların saklı payını aştığı oranda indirilmesini sağlayan işleme ''tenkis'' denmektedir. Kanunda sayılmış saklı paylı mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı paylarını ihlal eden tasarruflarının indirilmesini dava ve def'i yoluyla talep edebilirler. Tenkis talebinde bulunmak için temel iki şart bulunmaktadır. Bunlardan ilki, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufları veya bazı sağlararası kazandırmaları ...

 • Spor sponsorluğu sözleşmesi 

  Authors:Gündüz, Duygu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2020)
  Türkiye'de özellikle spor alanında faaliyetleri desteklenmesine ve bunun karşılığında vergisel avantajlar elde edilmesine imkan sağlayan sponsorluk sözleşmeleri Türk Hukukunda yerini almaktadır. Bir iletişim aracı olarak kabul edilen sponsorluk kurumu kendine özgü yapısı ve hukuki etkileri sebebiyle günümüzde giderek de önem kazanmaktadır. Bununla birlikte atipik bir sözleşme olması sebebiyle sponsorluk sözleşmelerinin hukuki niteliği ve uygulanması gereken hükümler tartışmaya açıktır. Bu çalışmamızda ...