Now showing items 1-1 of 1

  • Futbol karşılaşmalarına ilişkin yayın haklarının hukuki niteliği 

    Authors:Aybey, Simge
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Son yıllarda dünyada ve ülkemizde hızlıca ekonomik değeri artan futbol yayın haklarının pazarlanması spor hukukunun en rağbet gören meselesi olmuştur. Bir süre hukuk tarafından düzenlenmesi zaman alan yayın haklarının devri, daha çok içtihadlarla denetlenmiştir.Ülkemizde yayın hakları havuz sistemi olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından pazarlanmakta ve bu durum zamanla yayın hakkı sahibinin kim olduğu ve yayın haklarının hukuki açıdan nasıl korunabileceği sorusunu ortaya çıkarmıştır. Bu ...