Now showing items 1-1 of 1

  • Tescilli markanın kullanılmadığı savunması / Non-use of trademark defense 

    Authors:Başyiğit, Fehmi Safa
    Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2020)
    Marka sahiplerine SMK uyarınca sağlanan marka koruması kural olarak tescil ile meydana gelmektedir. SMK'nin tescil ile birlikte sağladığı marka koruması markanın kullanılmaması halinde devam etse de kullanmama hali, markanın iptal edilmesine, dolayısıyla marka hakkının son bulmasına sebebiyet verebilecektir. Ayrıca SMK ile birlikte getirilen tescilli markanın kullanılmadığı savunması nedeniyle marka korumasının marka sahiplerine sağladığı üçüncü kişi marka başvurularına itiraz etme, sonraki tescil ...