Now showing items 1-1 of 1

  • Bankacılıkta elektronik pazarlama yöntemleri, uygulamaları ve etkinliği 

    Authors:Bacıoğlu, Hakan Kibar
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Yaşanan teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerden biri de Bankacılık sistemidir. Bu teknolojik gelişmeler içinde en önemli gelişme olarak değerlendirebileceğimiz internet platformu, bankacılık sisteminde elektronik pazarlama uygulamalarınında altyapısı olmuştur. Klasik bankacılık uygulamalarının, internet platformunu kullanan uygulamalarla birlikte bankacılık sisteminde verimlilik artmış, operasyonel işlem maliyetleri azalmış, ürünlerin pazarlamasında daha aktif olunmaya başlanmış ...