Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye ve dünyada risk sermayesi 

    Authors:Beşkardeşler, Halil
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    21. yüzyıl ile hem kurulum aşamasındaki işletmelerin hem de genişlemek isteyen işletmelerin risk sermayesi yöntemine başvurma oranları artmıştır. Son yıllar itibari ile tüm işletmeler için bilgi önem kazanmış, bilgiye sahip olan rekabette öne çıkmaya başlamıştır. Ancak; günümüzde bilgiye sahip olmak da yetmemekte, bilgiyi en hızlı biçimde işlemek, üretime ve kazanca dönüştürme yeteneği önemli hale gelmiştir.Risk sermayesi, dünyadaki teknolojik gelişmelere ve sermaye birikimlerine paralel olarak ...