Now showing items 1-1 of 1

  • İstikrar kısa filminin biçimci düzeneği ve güzelin metafiziği 

    Authors:Berberoğlu, Serkan
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
    Filmin Dünya tasvirinde Hakikat (İrade) müzikle, sanat eserinin ortaya çıkışı diğer biçimsel öğelerle (renk ve kurgu), fenomenler dünyası da içerikle eşlenmiştir. Daha geniş bir ifadeyle, İstikrar, Hakikatin (İradenin) kendisinin bir sureti olan müziğin metafiziğini -tıpkı İradenin Dünyanın çekirdeği olması gibi- kendi çekirdeğine yerleştiren, diğer biçimsel öğeler (renk ve kurgu) ve bu öğelerin içerikle olan ilişkileri aracılığıyla da sanatı, sanat eserinin ortaya çıkışını, yani sürecin ...