Now showing items 1-2 of 2

 • Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Uygulanan Yetersayılar ve Bazı Değerlendirmeler 

  Authors:Biçer, Levent; Hamamcıoğlu, Esra
  Publisher and Date:(2017)
  Anonim ortaklıklarda genel kurul, paysahipleri veya temsilcilerinin katılımı ile yılda en az bir defa ve gerektiğinde toplanan zorunlu bir organdır. Ortaklığın birçok konudaki kararları genel kurulda alınır. Genel kurulda alınan kararlar, toplantıya katılsın katılmasın tüm ortakları, yönetim kurulunu, diğer yöneticileri ve ortaklığı bağlar. Bu çalışmada anonim ortaklık ge- nel kurul toplantılarında uygulanan yetersayılar, yetersayıların anasözleşme ile değiştirilmesi, anasözleşme ile arttırılan ...

 • LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNDA YETERSAYILAR 

  Authors:Biçer, Levent; Hamamcıoğlu, Esra
  Publisher and Date:(Seçkin Yayıncılık, 2017)
  Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirket genel kurul toplantılarında uygulanacak yetersayılar bakımından olağan kararlar, önemli kararlar ve şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararlar olmak üzere üçlü bir sınıflandırma yapılmış ve her bir durum için farklı yetersayılar öngörülmüştür. Bu çalışmada limited şirket genel kurul toplantılarında uygulanan yetersayılar genel hatları ile incelenmeye çalışılmıştır.