Now showing items 1-1 of 1

  • FAİZE DAYALI SWAP SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

    Authors:Tuncay Emir, Ferhan; Cengiz, Hülya
    Publisher and Date:(Kenan ÇELİK, 2016)
    Vadeli işlem sözleşmeleri, işletmelerin maruz kaldığı riskleri en aza indirmek amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Vadeli işlem sözleşmelerinde en çok kullanılanlardan biri faize dayalı swap sözleşmeleridir. Faize dayalı swap sözleşmelerinde taraflar, belirli bir süre boyunca belirli miktarlarda ödeme yükümlülüklerini birbirleriyle takas ederler. Faize dayalı swap sözleşmeleri riskten korunma veya spekülatif amaçlı gerçekleştirilmektedir. Sözleşmeye hangi amaçla taraf olunuyorsa, buna göre ...