Now showing items 1-1 of 1

  • .Net yazılım çerçevesi kullanılarak KOBİ'lere özel bütçe sisteminin geliştirilmesi 

    Authors:Cesur, Kazım
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
    Bu tezin amacı piyasada çeşitli yollar ile yapılan bütçe uygulamalarına alternatif olarak modern bir yöntem ile kobilerin bütçe yapmalarına olanak sağlamaktır.Bu yöntem, .NET Framework yazılım çerçevesinde bulunan VB.NET programlama dili ve veri erişimi için ADO.NET objeleri kullanılarak geliştirilmiştir.Piyasada bulunan bütçe yapıları genelde özel kapsamda olup genel bir kitleye hitap etmemekte ve ihtiyacı karşılamamaktadır.Amacımız bu yazılım vasıtasıyla tüm kobilerin kullanabileceği bir bütçe, ...