Now showing items 1-1 of 1

  • Sofokles'in Antigone metninde Ritüel'in işlevi 

    Authors:Dabak, Burcu
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
    Bu çalışma Sofokles’in Antigone metnine yeni bir okuma getirme amacı taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan, hala gözlemleyebildiğimiz kültürel mirasımız olan ritüellerle, oyuna adını veren kadın karakter Antigone‘ nin eylemlerini birlikte okumak, bu eylemleri ve sonuçlarını ritüel süreçlerle açıklamaktır. Çalışma, ritüel kavramı üzerine yapılan bir inceleme ve bu inceleme sonucu elde edilen verilerin, Antigone metninde izini sürmeyi içermektedir.