Now showing items 1-5 of 5

 • Çağdaş Sanat Eserlerinde Toplumsal Cinsiyet Sorgulamaları 

  Authors:Dede, Ebru
  Publisher and Date:(Anadolu Univ, 2015)
  Bu çalışmada toplumsal cinsiyet sorgulamaları için elverişli bir ortam sağlayan çağdaş sanatın interdisipliner olanaklarıyla üretilen eserler ve performanslar Freud, Lacan, Derrida, Foucault, Deleuze ve Butler gibi kuramcıların metinleriyle bağlantı kurularak yorumlanmıştır. Cinsel Kimliğin Süreç İçinde Dönüşümü bölümünde, Teiji Furuhashi ile Ahmet Elhan’ın bedenin kendi içindeki ve bedenler arasındaki ilişki sürecini anlatan eserleri yorumlanmıştır. Cinsel Kimlik ...

 • ÇAĞDAŞ SANAT ESERLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET SORGULAMALARI 

  Authors:Dede, Ebru
  Publisher and Date:(Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmada toplumsal cinsiyet sorgulamaları için elverişli bir ortam sağlayan çağdaş sanatın interdisipliner olanaklarıyla üretilen eserler ve performanslar Freud, Lacan, Derrida, Foucault, Deleuze ve Butler gibi kuramcıların metinleriyle bağlantı kurularak yorumlanmıştır. Cinsel Kimliğin Süreç İçinde Dönüşümü bölümünde, Teiji Furuhashi ile Ahmet Elhan’ın bedenin kendi içindeki ve bedenler arasındaki ilişki sürecini anlatan eserleri yorumlanmıştır. Cinsel Kimlik Göstergelerinin Yapıbozumu ...

 • Feminist Kuramların Çağdaş Sanat Pratiğinde İfade Bulması 

  Çağdaş feminist sanatçılar, 1960’lardan itibaren kadını “izlenen nesne” algısından kurtarmak ve kadının toplum içinde özne olarak varlığını göstermek amacıyla eserler üretmekte ve performanslar gerçekleştirmektedirler. Bu eserlerin ve performansların Freud ve Lacan’ın fallus merkezci psikanalist yaklaşımları ve Butler, Kristeva, Irigaray gibi feminist kuramcıların metinleri ile bağlantı kurularak yorumlandığı makale dört bölüme ayrılmıştır. Nesnellik Meselesi bölümünde, Butler ve Kristeva’nın ...

 • İkili Olmayan Cinsel Kimliklerin Çağdaş Sanat Pratiğinde İfadesi 

  Postfeminist kuramcılar ve sanatçılar, iktidar ve kültürel normlar tarafından birbirlerini tamamlamaları için üretilen eril ve dişil cinsel kimliklerin sınırlarını yapı söküme uğratmayı amaçlar. Çağdaş sanatçıların çalışmaları ve performansları, felsefi, psikanaliz araştırmaları ve kültürel tartışmaları olduğu kadar queer yaşamın gerçeklerini de görselleştirir. Bedenlerinin maskesini indirir ve cinsel farklılıklarının doğal olarak mümkün olabileceğini gösterir. Bu sanatçıların eylemleri, ...

 • KURUMSAL RAPORLAMANIN EVRİLME SÜRECİNE İLİŞKİN BİR İRDELEME 

  Bilindiği gibi çeşitli isimlerle hazırlanan kurumsal raporların temel amacı bilgi üretmektir. Kurumsal raporlar vasıtasıyla üretilen bilgi, raporun türüne göre farklı kullanıcılara karar desteği sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Kurumsal rapor türlerinden biri olan sürdürülebilirlik raporları, işletmelerin fiziksel ve sosyal çevreleriyle tüm etkileşimlerini içeren ve bütün işletme paydaşlarına sunulmak üzere hazırlanan raporlardır. İşletmelerin finansal bilgileri ile finansal olmayan bilgilerinin ...