Now showing items 1-1 of 1

  • Kriz iletişiminde çok sesli yaklaşım : Metro Turizm krizi’nin retoriksel arena kuramı bağlamında incelenmesi 

    Authors:Der, Gizem
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
    İşletmelerin beklemedikleri anlarda ortaya çıkan, zamanında ve doğru stratejilerle müdahale edilmediği takdirde kurum üzerinde ciddi hasarlara yol açabilen kurumsal krizler hakkında literatürdeki çalışmaların çoğunluğunda krizlerin çok sesli yapısının göz ardı edildiği görülmektedir. Araştırma, krizlerin bünyesinde birçok aktörü barındıran çok sesli ve karmaşık bir iletişim süreci olduğunu gösterme amacını taşımaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmada, Metro Turizm otobüsünde 25 Mayıs 2016 tarihinde ...