Now showing items 1-15 of 15

 • AB parasal entegrasyon sürecinde Türkiye merkez bankası 

  Authors:Albayrak, Serhat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Dünyadaki ekonomik entegrasyonların en önemlilerinden olan Avrupa Birliği'nde, gerçekleştirilen ekonomik ve parasal birlik (tek para birimine geçiş) gerek Avrupa Birliği açısından gerekse de dünya ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz, Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birlik süreci ve Euro'nun kullanımı, entegrasyon olgusuna ilişkin değerlendirmelere yeni bir soluk getirecek niteliktedir. Avrupa Para Birimi üye ülkelere olduğu kadar, dünya ekonomisine etkileri bakımından da ...

 • Banka etkinliklerinin risk odaklı yaklaşımla modellenmesi ve Türk bankacılık sektörü uygulaması 

  Authors:Erdoğan, Özer
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Türkiye ekonomisi Kasım 2000 ve Şubat 2001'de iki önemli finansal krizle karşılaşmış ve bankacılık sektöründeki aksaklıklar krizlerin etkilerinin büyümesinde önemli rol oynamışlardır. Kriz sonrası dönemde bankacılık sektöründeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yönelik bir dizi yasal düzenleme gerçekleşmiş, sektörün mimari çerçevesinin yeniden belirlenmesine yönelik adımlar atılmıştır. Aynı dönemde bankacılık sektöründe yabancı sermaye payının ve sektörün ekonomi içindeki payının artışı söz ...

 • Bankalarda kredi portfoyu ve kredi riski yonetimi 

  Authors:Gurkan, Taner
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2005)
  The banks, established on economic system, are important institutions that providework of economy through collecting and distributing funds. The banks, acting in the creditmarket that is sensitive, exercise vital function in national and international level. Also, theyhave inevitable role in general eceonomic policy.Commercial banks operate in short-term and long-term money market. The crediteffects on the firm is more vital than the amount in the balance sheet because of the marginalcharacteristic. ...

 • Bankalarda nakit yönetim yapılanmasının optimizasyonu 

  Authors:Topaloğlu, Engin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Çalışmalarımızda bankalardaki nakit yapılanmasının optize edilmesine yönelik bir yöntem önerisis getirlmiştir. Öncelikli olarak banka nakit yönetim yapılanması incelenemiş ve karşılaşılan temel problemler tespid edilmiştir. Belirtilen problem vade bazında stratejik, taktik ve operasyonel, tür bazında yerleşim, yönlendirme ve envanter olarak ifade edilebilecek bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.

 • Bankalarda operasyonel risk yönetimi ve bir endeks önerisi: oryos endeksi 

  Authors:Aykın, Hasan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Ekonominin istikrarlı olarak büyümesi ve kalkınmanın sağlanması sağlıklı isleyen bir mali sistem alt yapısıyla yakından ilgilidir. Bu alt yapının önemli aktörleri düsünüldüğünde ilk sırada kuskusuz, fon fazlası olanlarla fon açığı olanlar arasında köprü vazifesi gören bu transfere aracılık eden, finansal sistemin lokomotifi bankalar yer almaktadır. Üstlendiği önemli ve hassas görev nedeniyle bu kurumların etkin bir risk yönetim sistemine sahip olmaları gerekmektedir.

 • Diş ticarette finansman teknikleri 

  Authors:Altaylı, Yeliz
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Dış ticaret geçmişten günümüze kadar gelen bir kavramdır. Basit ve kısa bir şekilde tanımlayacak olursak birbirinden bağımsız devletlerin alışverişi diyebiliriz.Tüm ülkeler özellikle gelişmekte olan ülkeler gelişmelerini sağlayabilmek için dış ticaretlerini arttırmalıdırlar. Ancak dış ticaret ülke içinde yapılan ticarete göre daha çok risklidir. Alıcı ve satıcılar bu risklerden çekinir. Çünkü risklerden dolayı ortaya ciddi sorunlar çıkabilmektedir. Dış ticaret işlemlerinde ortaya çıkan ticari, ...

 • The effects of global financial crisis on the behaviour of European banks: A risk and profitability analysis approach 

  The effects of global financial crisis have been severe on banks. Many banks went bankrupt and many are in distress due to their sensitivities, stored in their balance sheets, to financial risks enlarged by the crisis. Some of banks, on the other hand, have felt the effects slightly. Recalling that total risk is sum of two parts of risk namely; volatility and sensitivity and that volatility is not under the discretion of banks, i.e. externally determined, it is assumed that the degree of banks ...

 • Hisse senedi piyasalarında takvim etkileri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ilişkin bir uygulama 

  Sermaye piyasalarının etkin olması; fiyatların geçmiş fiyat hareketleri ile tahmin edilemeyeceği ve bu yolla piyasanın üzerinde getiri elde edilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Ancak piyasaların etkinliği ile ilgili dünya finans piyasaları için yapılan çalışmalarda “Etkin Pazar Hipotezi”nin temel varsayımları ile ters düşen ve “Anomali” olarak tanımlanan bulgulara rastlanmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan zamana bağlı olarak ortaya çıkan anomaliler, “Takvim Etkileri” olarak ...

 • Measuring bank branch performance using Data Envelopment Analysis (DEA): The case of Turkish bank branches 

  Authors:Eken, Mehmet Hasan; Kale, Süleyman
  Publisher and Date:(Academic Journals, 2011)
  The aim of this study is to develop a performance model for measuring the relative efficiency and potential improvement capabilities of bank branches by identifying their strengths and weaknesses. Another purpose is to investigate the production and profitability aspects of branches. Under both production and profitability approaches efficiency characteristics of branches which are grouped according to different sizes and regions have similar tendencies. In both analyses it is apparent that branch ...

 • Otomotiv sektörünün kredi yolu ile finansmanının satışlara etkisi ve Türkiye uygulaması 

  Authors:Çiçek, Mehmet
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Otomotiv sektöründeki değişimin ekonomi üzerinde önemli etkileri mevcuttur. Birçok sektörün sürükleyicisi olan bu sektörde son yıllarda artan rekabetle değişen pazar ve küreselleşme nedeniyle gerçekleşen şirketlerarası birleşmeler ve satın almalar sonucunda üretici firmaların sayısının giderek azaldığı da görülmektedir. Çalışmadaki anketin en önemli ampirik bulgusu, tüm motorlu araç tiplerinde yeni bir araç satın alınırken kredinin çok büyük önem taşıdığının ispatlanmış olmasıdır. Çalışmadaki ...

 • Piyasa etkinliği ve İMKB: zayıf formda etkinliğe ilişkin ekonometrik bir analiz 

  Bu çalışmada İMKB’nin klasik Etkin Piyasa Hipotezi’ne göre zayıf formda etkin olup olmadığı araştırılmaktadır. 1 Ağustos 1994 – 31 Temmuz 2005 döneminde İMKB 30, İMKB 100, İMKB Mali, İMKB Sanayi endeksleri ile İMKB 30 Endeksine dahil 10 adet hisse senedi getirilerine basit ve çoklu regresyon analizi uygulanarak test işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular karışıktır. Araştırma sonuçları uzun dönemde geçmiş fiyat bilgileri ile bugünün fiyat bilgileri arasında istatistiksel olarak anlamlı ...

 • Temel Yatırım Analizi: Bir Şablon Önerisi 

  Bu çalışmada hisse senetlerinin analizine ilişkin bir “temel analiz” şablonu önerilmektedir. Önerilen şablon sektör analizi ile başlamakta ve firma profillerinin çıkarılmasıyla devam etmektedir. Daha sonra, firmaların finansal analizlerinin (satış ve kar analizi, karlılık oranları analizi, uzun dönem finansal analiz ve kısa dönem analiz) sektör ve piyasa verileri ile mukayeseli olarak yapılması önerilmektedir. Firmaların yatırımcı oranları ve risk faktörleri analizi yapıldıktan sonra son olarak ...

 • The behaviour of the Istanbul Stock Exchange Market: An intraday volatility/return analysis approach 

  This study investigates intraday effects in the Istanbul Stock Exchange (ISE) during the latest period of financial turmoil which began in August 2007 and extended to February 2010. We tested for the possible existence of intraday anomalies using both return and volatility equations empirically applying GARCH (pq) models. The unique data set we utilized was compiled from 15-min intraday values of the ISE-100 Index which are formed by averaging historical ten-second tick data. This study contributes ...

 • The impact of short selling on intraday volatility: evidence from the Istanbul stock exchange 

  Authors:Çankaya, Serkan; Eken, Mehmet Hasan; Ulusoy, Veysel
  Publisher and Date:(IEEE, 2012)
  This paper examines the interrelation between short selling and volatility as differing from previous research in that it focuses on intraday activities rather than the daily price movements. We demonstrate that the effects of short selling activity changes during the two sessions of the day and rest of trading hours. The study also presents evidence that there is a considerable amount of short selling activity in the Istanbul Stock Exchange (ISE) particularly at the beginning of opening sessions ...

 • Veri zarflama analizi ile banka şubelerinin performansının ölçülmesi 

  Authors:Kale, Süleyman
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Veri Zarflama Analizi banka şubelerinin performansının ölçülmesinde, giderek daha yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı bir performans ölçüm modeli geliştirmek, karşılaştırma yaparak şubelerin güçlü/zayıf yönlerini tespit edip etkinliklerini iyileştirmek ve yönetime bir analiz ve karar aracı sunmaktır.