Now showing items 1-1 of 1

  • Oyuncu yönetimi üzerine yöntem araştırmaları ve sinemada gerçeklik algısı oluşumu 

    Authors:Elmas, Ali İhsan
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
    Bu tez, ilk aşamada bakma eyleminin hedefi olan oyuncunun, oynadığı sırada varlık tanımı olarak 'ne' olduğunu tartışarak, bu tanım üzerinden oyuncuda yankılanan imgeyi çözümleyebilecek verileri araştırmayı ve yönetmene bir farkındalık sunmayı amaçlamaktadır. Görünen eylemler bütünü içerisinde neyin sahte neyin gerçek olduğunu zaten hissetmekte olan yönetmenin, sahtenin neden sahte, gerçeğin neden gerçek olduğunun teşhisini ancak bu farkındalıkla birlikte doğru yapabileceğini savunmaktadır. Teşhisi ...