Now showing items 1-1 of 1

  • Ticari işletmenin aktif ve pasifiyle devri 

    Authors:Er, Turan Hakkı
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
    Bir ticari işletmenin malvarlığı kapsamındaki aktif ve pasiflerinin devredilmesi Borçlar Kanunu 179. maddesinde ve Yeni Borçlar Kanunu 202. maddesi ile Ticaret Kanunu 11.maddesinde düzenlenmiştir. Devir sözleşmesi Borçlar Kanununun 179. maddesi itibarıyla herhangi bir şekle bağlı değildir. Ancak, her aktifin devri kendi statüsüne uygun işlemin gerçekleştirilmesi ile olur. Yeni Borçlar Kanunu Bakımından ise sadece devir sözleşmesinin varlığı yeterlidir. Bu devir sözleşmesi ise yazılı biçimde ...