Now showing items 1-1 of 1

  • Müşteri şikayetleri yönetimi ve sağlık sektörüne yönelik bir uygulama 

    Authors:Eregez, Hanife
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Günümüz müşteri odakı hizmet sunma anlayışında müşteri beklenti ve isteklerinin elde edilmesi müşteri tatmin düzeylerinin ölçülmesi boyutunda müşteri şikâyetlerinin ölçümü oldukça önemlidir. Müşteri odaklı yaklaşım da müşteri şikâyetleri kalite yönetim süreçlerinden biri olarak ele alınmali ve yönetilmelidir. Performansı iyileştirmenin temel taşlarından olan hasta şikâyetlerinin ideal ölçüde yönetilmesi kuruluşların devamlılığını sağlaması açısından oldukça önemlidir. Sağlık endüstrisinin müşterisi ...