Now showing items 1-2 of 2

  • Security in Turkey: Perception Politics and Structure 

    The aim of this study is to analyze the foundations evolution and implementation of the se curity and strategy culture of Turkey as a country whose society has been constructed through a particular security identification. In this context the initial aim is to analyze the historical and geopolitical background of Turkey's security perceptions. Afterwards the security conceptualization of Turkey and the role played by the military in this process will be analyzed together with the effects of the ...

  • Türkiye'de Güvenlik: Algı, Politika, Yapı 

    Bu çalışmada, toplumunun tarihsel olarak kendine özgü bir güvenlik tanımlaması çerçevesinde inşa edildiğini söyleyebileceğimiz Türkiye’de güvenlik ve strateji kültürünün temel dayanakları, gelişimi ve uygulanışı ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle Türkiye’nin güvenlik algılamalarının tarihi ve jeopolitik alt yapısına bakılacak, ardından, Türkiye’deki güvenlik kavramsallaştırması ile bu süreci etkileyen unsurlardan birisi olarak TSK’nın oynadığı rol ve Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından ...