Now showing items 1-1 of 1

  • Ege Denizi temelinde Türk-Yunan ilişkileri 

    Authors:Eren, Şafak
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Türkiye ve Yunanistan Ege'de karadan ve denizden komşu olan iki devlettir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren iki ülke arasında Ege Denizi bazlı sorunların yoğunlukla yaşandığı görülmektedir. İki ülkenin de egemenlik haklarını ilgilendiren Ege konusu zaman zaman bölgedeki tansiyonu yükseltmektedir. Bu çalışma ile Ege Denizi ile ilgili yaşanan sorunların Türk- Yunan ilişkilerine etkileri anlatılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda iki ülkenin Ege'deki egemenlik hakları ile alakalı hukuki ...