Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'de kamulaştırmasız el atma kavramı ve davaları 

    Authors:Eren, Ayşegül
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
    Mülkiyet hakkının yasalarda belirlenen sınırlama ölçülerine uyulmadan sınırlanması, diğer bir değişle mülkiyet hakkına hukuksal koşulları olmadığı halde el atılması doktrin ve yargı kararlarında "kamulaştırmasız el atma" veya "fiili kamulaştırma" şeklinde ifadesini bulmuştur. İlaveten idarelerin özel mülkiyette bulunan taşınmazları kamulaştırmasız el atma şeklindeki fiilleri hukuka aykırıdır. İdarelerin söz konusu eylemleri tüm dünya hukuk devletleri tarafından da desteklenmemektedir. Diğer taraftan ...