Now showing items 1-1 of 1

  • Alternatif tiyatrolar ve sürdürülebilirlik sorunu 

    Authors:Erkan, Tamer Can
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
    stanbul'daki alternatif tiyatro gruplarının araştırıldığı bu çalışmada alternatif tiyatro teriminin günümüzde ne anlama geldiği öncelikle incelenmiştir. Bu grupları bir araya getiren, grupların yaşamına devam edebilmesini sağlayan ortak noktalar var mıdır? Gruplar yaşamlarına ve kültürel üretime nasıl devam edebiliyorlar? Tiyatroların neye alternatif olduklarına dair bir dramaturgileri var mı? Çalışmanın temelini bu sorular ve sorulara verilen yanıtlar oluşturuyor. Ayrıca Bourdieu'nun kültürel ...