Now showing items 1-1 of 1

  • Organizasyon yapısı ve teknoloji 

    Authors:Fedotova, Nyurguyana
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2005)
    "Organizasyon yapısı ve teknoloji" isimli bu çalışmanın amacı,organizasyon yapısı ve teknolojiyi birer değişken olarak ayrı ayrı ele alıp,aralarındaki ilişkileri incelemektir. Organizasyon, birbirleri ile iletişimkurabilecek kapasitede olan bir veya birkaç insan grubunun, ortak bir amaç içinbirlikte çalışma isteği ile bir araya gelmesi ve etkileşimde bulunması ilebaşlayan, belirlenebilen sınırları olan ve süreklilik gösteren, bir yapı iledüzenlenmiş ve uyumlaştırılmış, faaliyetleri denetlenebilen ...