Now showing items 1-1 of 1

  • Toplam kalite yönetimi ilkeleri uygulamalarının işletme performansı üzerine etkileri 

    Authors:Göktaş, Kerem
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2004)
    Hızlı küreselleşmenin, uluslararası pazar yapılarını değiştirmesi sonucu kalite önemli bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Günümüz işletmeleri için üretilen mal ve hizmetlerde kalite ve güvenilirliği sağlama, her geçen gün değişen tüketici zevkleriyle uyum sağlayarak, tüketicinin talep ettiği ya da edebileceği ürünü mümkün olan en kısa sürede ve en iyi kalitede sağlayabilmek önemlidir. Bu sebeple işletmelerin küresel pazarlarda rekabet edebilir mal ve hizmet üretebilmeleri her şeyden önce belirli ...