Now showing items 1-1 of 1

  • Spor sponsorluğu sözleşmesi 

    Authors:Gündüz, Duygu
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2020)
    Türkiye'de özellikle spor alanında faaliyetleri desteklenmesine ve bunun karşılığında vergisel avantajlar elde edilmesine imkan sağlayan sponsorluk sözleşmeleri Türk Hukukunda yerini almaktadır. Bir iletişim aracı olarak kabul edilen sponsorluk kurumu kendine özgü yapısı ve hukuki etkileri sebebiyle günümüzde giderek de önem kazanmaktadır. Bununla birlikte atipik bir sözleşme olması sebebiyle sponsorluk sözleşmelerinin hukuki niteliği ve uygulanması gereken hükümler tartışmaya açıktır. Bu çalışmamızda ...