Now showing items 1-1 of 1

  • Duygusal zekanın örgütsel iletişim üzerindeki etkileri ve bir araştırma 

    Authors:Hacıoğlu, Burcu
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2007)
    Bu çalısma ile duygusal zekanın iletisimin etkinligine etki eden faktörleri belirlenmeye çalısılmıstır. Bu çerçevede Yüksek ögretim kurumlarındaki bireylerin duygusal zeka yetkinlikleri ile örgütsel iletisimden algıları arasındaki iliskisi incelenmistir. Çalısanların duygusal zeka yetkinlikleri ile örgütsel iletisim arasındaki iliski de ayrıca ortaya konulmustur. Bu yönüyle yapılan çalısma, örgütlerin iletisimlerinin etkinligini saglamaları açısından faydalı olabilecek bulgular sunmaktadır Bu ...