Now showing items 1-2 of 2

  • A reading of classical and counter-monuments 

    Authors:Nidawi, Ahmed Muhi Hussein
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
    Monuments are to be symbolizing for the dead and victorious; they can be representations for new utopias and revolutions, defining a site when something once occupied. The contemporaneous monument is usually questionable because the change away from triumphalist items post- the Second World War, towards more complicated set of representative considerations, openness the memorial to the abstract and indirectly metaphorical. This study discusses the transformation in the architectural characteristics ...

  • A reading of classical and counter-monuments / Klasik ve sayacı - anıtların okuma 

    Anıtlar, ölüler ve muzaffer olanları sembolize ediyor; bir zamanlar işgal altında olduklarında bir sahne tanımlayan yeni ütopyalar ve devrimler için temsiller olabilirler. Çağdaş anıt genellikle tartışmalı çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra zafer kazanan eşyalardan uzağa, daha karmaşık temsili düşünceler grubuna geçiş, anıtı soyut ve dolaylı olarak mecazi kılar. Bu çalışma, klasik ve karşı anıtların mimari özelliklerinde, özellikle de II. Dünya Savaşı'ndan sonra konu olarak şiddete maruz kalanların ...