Now showing items 1-4 of 4

 • Gezi Parkı eylemleri ile birlikte Maçka Demokrasi Parkı’nın kullanım ve anlam açısından dönüşümü 

  Authors:Karakeçili, Duygu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
  Bu calisma Gezi Parki Eylemleri?nin gerceklestigi Haziran 2013 tarihi sonrasinda Macka Demokrasi Parki?nin kullanim yogunlugu ve kullanim bicimlerindeki donusumu ve parkin kentli icin anlaminin degisimini tartismayi hedeflemektedir. Bu amacla calismada oncelikle Macka Demokrasi Parki icin Prost Plani?ndan gunumuze kadar yapilan plan calismalari ve parkin yakin doneme kadar kullanimi uzerine bir cerceve sunulmakta daha sonra ise Gezi Parki Eylemleri ile birlikte ve eylemler sonrasinda parkta ...

 • Kamusal sanatta farklı kamusallıklar: İstanbul'daki kamusal sanat çalışmaları üzerinden bir okuma 

  Authors:Gürdere, Selin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Kamusal alanlarda yapılan, insanların kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için ortam yaratan, topluma ve kente sosyal, fiziksel, çevresel ve ekonomik katkılar sağlayan `kamusal sanat', Batı'da 20. yüzyılın başında, Türkiye'de ise ancak 1990'lı yılların sonlarında ortaya çıkmıştır. `Yeni tip kamusal sanat', izleyiciyi katılımcıya da dönüştürebilen, gündelik hayatın içine karışarak toplumsal sorunlara odaklanan, farkındalık yaratan, süreç odaklı bir sanat türüdür. Bu çalışmada, İstanbul`da ...

 • Türkiye'deki güncel konut araştırmalarında 'ev' olgusu 

  Authors:Düzcan, Eser
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  İnsan ile mekân arasındaki ilişki söz konusu olduğunda, son yıllarda yaşanan hızlı toplumsal ve kültürel değişimin dayandığımız temel kavramların tanımlanma ve algılanma biçimlerinde de radikal bir değişime yol açtığı ve soysal bilimlerde mekâna odaklanan çalışmalardaki araştırma yaklaşımları ve yöntemlerinin de bu değişime paralel olarak hızla dönüştüğü görülmüştür. Yakın tarihte bu bağlamda değişim göstermiş olan 'ev' kavramı, olumlu ve olumsuz birçok anlamı ile insanların yaşadıkları mekanlarla ...

 • Woman, home, and the question of ıdentity: A critical review of feminist literature 

  Much ink has been spilled over the association of women with the material and imaginary geographies of the home. In this paper, I will discuss this association with reference to the feminist literature on the home, which, in the second half of the last century, produced a fascinating critique of the home as part of a larger debate on the connection between space and place and the construction of gender relations and ideologies. I will focus particularly on how the problem of the home in ...