Now showing items 1-1 of 1

  • Uluslararasi muhasebe standartlari ve uretim maliyetleri iliskileri uzerine bir inceleme 

    Authors:Kısa, Umut
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
    İsletmelerin doğru tam ve şeffaf finansal raporlama yapabilmelerini sağlamak için çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca kurallar ve standartlar belirlenmiştir. Belirtilen standartlar uzun yıllar boyunca gelişme göstermiş ve gelişmeye de devam etmektedir. Bu kurallar temel olarak finansal raporlama muhasebe dış denetim ve iç denetim gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. İşletmelerin finansal tabloları üzerinde önemli etkilere sahip olan üretim maliyetleri ve maliyet yönetimi alanında ise uluslararası ...