Now showing items 1-2 of 2

 • Büyük Valide Han'ın sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşüm sürecinin tarihi ekler üzerinden irdelenmesi 

  Authors:Çokça, Ece
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
  İstanbul Tarihi Yarımada'da yer alan Hanlar Bölgesi yüzyıllar boyunca ticaretin merkezi olmuştur. İstanbul'un fethiyle birlikte çok sayıda hanın yapılmasından ötürü bu bölge 'hanlar bölgesi ' olarak bilinmektedir. Hanlar bölgesinde yer alan ve 17. yy'dan günümüze kadar ticaretin en yoğun olduğu hanlardan biri olan Büyük Valide Han yüzyıllar içinde geçirdiği sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşüm sürecinde avlularına çok sayıda yapısal ek almıştır. Bu ekler hem hanın mimarisine farklı dönemlerde yapılmış ...

 • Tokat-Zile'de geleneksel evlerden örnekler, koruma sorunları ve öneriler 

  Authors:Seçkin, Adnan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmada Zile'nin tarihsel ve fiziksel gelişimi kısaca irdelenmiş, başta Zile Kalesi olmak üzere kentin anıtsal yapıları incelenmiştir.Kentsel sit içerisinde yer alan, geleneksel yapım tekniği ile üretilmiş yapılardan oluşan altı sokak üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Tek yapı ölçeğinde, geleneksel Zile evlerinin mimari özelliklerini yansıtan altı yapı seçilmiştir. Seçilen altı yapının rölöve projeleri hazırlanarak, yapılar üzerinde mevcut sorunlar, bozulmalar ve yapılara sonradan ilave edilen ...