Now showing items 1-2 of 2

 • Housing Prices in a Market Under Years of Constant Transformation: A County-Based Analysis of Istanbul 

  Authors:Ucal, Meltem; Kaplan, Uğur
  Publisher and Date:(Cracow Univ Economics, 2020)
  Objective: The objective of the article is to present a comprehensive approach to analysing Istanbul's housing prices, using a hedonic price model with a large dataset and a single variable for locational attributes. Research Design & Methods: The analysis of consequent housing prices in Istanbul's counties with hedonic price modelling and the extrapolation of results by comparing the prices to the human development level of counties. We use multiple regression and Ordinary Least Squares (OLS) ...

 • Türkiye'de ulaştırmanın yapısı ve yolcuların türel tercihi üzerine bir uygulama 

  Authors:Kaplan, Uğur
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Küresel ulaştırma ağında tüm türler (karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu) için ana koridor teşkil edebilecek bir coğrafyada Türkiye, ulaştırmanın var olan yapısal sorunları nedeniyle bu potansiyeli hayata geçirebilmiş değildir. Bu sorunlardan en önemlisi karayolu türünün diğer türlere karşı kullanımının çok yüksek oranlarda gerçekleşmesidir. Yalnız bir türün üstünlüğü ile başka sorunlar da tetiklenmektedir. Bu tezde, karayolu türünün baskınlığı derinlemesine incelenmiş, çözüm için fikirler ...